Chào mừng bạn đến với website Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Phú Nhuận

Giám đốc

PHẠM VINH QUANG
PHẠM VINH QUANG

Ngày sinh: 3/1/1960

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Định

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0838441169

Email liên lạc: hnphunhuan@gmail.com

Bảo vệ

HÀ VĂN CHUNG
HÀ VĂN CHUNG

Ngày sinh: 20/4/1956

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Định

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Bảo vệ

NGÔ NHỨT MỸ
NGÔ NHỨT MỸ

Ngày sinh: 12/4/1962

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vĩnh Long

Trình độ :9/12

Vị trí công tác: Bảo vệ

Văn thư

BÙI THỊ PHAN HÒA
BÙI THỊ PHAN HÒA

Ngày sinh: 22/3/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huế

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Văn thư

Phục vụ

NGUYỄN THỊ THANH NGA
NGUYỄN THỊ THANH NGA

Ngày sinh: 7/7/1964

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Campuchia

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phục vụ

Kế toán

NGUYỄN HỒNG NGOAN
NGUYỄN HỒNG NGOAN

Ngày sinh: 12/1/1991

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hưng Yên

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Kế toán